พิธีมอบทุนบุตร–ธิดา พนักงาน กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2560

23-09-17 All day

Banner_event4

พิธีมอบทุนบุตร–ธิดา พนักงาน กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2560


วันที่ 23 กันยายน 2560
โครงการ พิธีมอบทุนบุตร–ธิดา พนักงาน กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย
กิจกรรม
พิธีมอบทุนบุตร–ธิดา พนักงาน กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2560
สถานที่ หอประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
งบประมาณ 1,000,000 บาท

3king10-2019

×