พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 12 ประจำปี 2560

27-02-18 All day

 

Banner_event2-2018 2

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 12 ประจำปี 2560


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”
กิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560
สถานที่ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

Banner-Fin-round-interview

×