การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

08-03-18 - 11-03-18 All day

Banner_calenda4-2

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”


วันที่ 8-11 มีนาคม 2561
โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”
กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
สถานที่ โรงแรมเดอะ ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

AseanOne_Poster

×