โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

Cover_HSG Leadership Camp No 3-2558 year

โครงการ

“ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” นักศึกษาทุนส่งน้องเรียนจบ ปี3 ประจำปี 2558


สถานที่

ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


วันที่

28-30 มกราคม 2559


รายละเอียด

โครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” ปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นโครงการต่อเนื่องจากการให้ทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของตนเอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนที่จะออกไปสู่โลกของการทำงานจริง นอกจากนั้นแล้วยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่สนใจอยากร่วมงาน หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ ได้เรียนรู้การกรอกใบสมัครงานอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งได้กรอกใบสมัครไว้ให้กับบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาต่อไปด้วย นอกจากนั้นแล้ว ยังได้มีโอกาสทดลองการสัมภาษณ์งานกับพี่ๆ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อเป็นการฝึกและเรียนรู้หลักการเบื้องต้นของการสัมภาษณ์งาน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2559 โดยมี สุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้

 

GALLERY


« 1 of 3 »