โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

Cover_HSG Leadership Camp No 4 - 2559 year

โครงการ

“ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” ปีที่ 4 ประจำปี 2559


สถานที่

ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


วันที่

21-23 มกราคม 2559


รายละเอียด

โครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 เป็นโครงการต่อเนื่องจากการให้ทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของตนเอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนที่จะออกไปสู่โลกของการทำงานจริง นอกจากนั้นแล้วยังได้เรียนรู้การกรอกใบสมัคร และทดลองสัมภาษณ์งานกับพี่ๆ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อเป็นการฝึกและเรียนรู้หลักการเบื้องต้นของการสัมภาษณ์งาน โดยน้องๆ ที่สนใจร่วมงานกับบริษัทในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ ยังสามารถกรอกใบสมัครไว้เพื่อให้บริษัทฯ ได้พิจารณาต่อไปอีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2559  โดยมี สุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้

 

 

 

GALLERY


« 1 of 2 »