โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

Cover_HSG Presentation Ceremony No 10 -2558 year

โครงการ

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2558


สถานที่

ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี


วันที่

25 กุมภาพันธ์ 2559


รายละเอียด

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นการให้ทุนการศึกษาที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะให้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อสานต่อโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเล่าเรียน ในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบปีการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไม่ต้องกังวลใจกับปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงินของครอบครัว ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีนิสิต นักศึกษา ได้รับทุน 302 คน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 7,000,000 บาท

พิธีมอบทุน จัดขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นำทีมมอบโดย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับ ณัชชา ญาณฐิตวัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประดิษฐ์ ระสิตานนท์ ที่ปรึกษาการบริหารโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ทุกคน บรรยากาศในพิธีมอบทุน เต็มไปด้วยความปิติยินดี และภาคภูมิใจกับทุนการศึกษาที่ได้รับ ของนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ครู ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมพิธีมอบทุนในวันนั้น

 

GALLERY