โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

Cover_HSG Presentation Ceremony No 11-2559 year

โครงการ

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559


สถานที่

ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี


วันที่

27 กุมภาพันธ์ 2560


รายละเอียด

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นการให้ทุนที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะให้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเล่าเรียน ในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบปีการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไม่ต้องกังวลใจกับปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงินของครอบครัว ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีนิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 312  คน รวมยอดเงินทุนทั้งสิ้น 7,680,000 บาท

พิธีมอบทุน จัดขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นำทีมมอบโดย คะโอะรุ คุระชิมะ รองประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.อรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ทุกคน บรรยากาศในพิธีมอบทุน เต็มไปด้วยความปิติ และภาคภูมิใจกับทุนการศึกษา ของนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ครู ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมพิธีมอบทุนในวันนั้น และนอกจากพิธีมอบทุนแล้ว ในช่วงบ่ายมูลนิธิฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุน และให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ อีกด้วย

 

 

GALLERY


« 1 of 3 »