โครงการ : ASEAN+one Scholarship International Students

 

Pic_cover ASEAN+one Scholaship_ok

นางสาวนัยน์ปพร ชื่นมีเชาว์

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษา “ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ อาเซียนพลัสวัน ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ” แก่นักศึกษาทุนเพื่อไปเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

มร.ทะคากิ อะระชิดะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบประกาศนียบัตรรับรองนักศึกษาทุน “Approval Certificate” โครงการ “ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ อาเซียนพลัสวัน ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ” ให้แก่ นางสาวนัยน์ปพร ชื่นมีเชาว์ นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนคนที่ 10 ของโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
นางสาวนัยน์ปพร จะเดินทางไปศึกษาต่อด้านศึกษาวิจัยและปริญญาโท เป็นระยะเวลา 3 ปี ในสาขาโภชนาการ ณ บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนเมษายน ปี 2562