โครงการ : มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

Pic4-1-2018

โครงการ

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561


สถานที่

ณ ห้องประชุมชั้น 15 สำนักงานใหญ่ อาคารศรีอยุธยา


วันที่

4 มกราคม 2561


รายละเอียด

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ยำยำ ช้างน้อย จำนวน 1,048 หีบ รวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับ โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ จำนวน 271 แห่งจากทั่วประเทศ พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 15 สำนักงานใหญ่ อาคารศรีอยุธยา

 

GALLERY