โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

Pic cover_Leadership Camp on 20-22-1-2018

โครงการ

“ค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 5”


สถานที่

ณ เดอะ ฟอเรสต์โฮม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


วันที่

20-22 มกราคม 2561


รายละเอียด

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 5” ให้กับ นักศึกษาทุนของมูลนิธิฯ ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และปริญญาตรี ปี 4 จำนวน 92 คน โดยมี นายสุชาติ นาคเสวก  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ ให้เกียรติกล่าวโอวาทพร้อมเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุนได้พัฒนาความคิด  ความเป็นผู้นำและศักยภาพต่างๆ ของตนผ่านกิจกรรมต่างที่มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่และโรงงาน อีกทั้งงยังได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ โดยการนำตัวแทนพนักงานจากฝ่ายการเงิน และบัญชี และศูนย์เทคโนโลยีอาหาร (TFTC) สำนักงานใหญ่ ร่วมแชร์ประสบการณ์ เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ เดอะ ฟอเรสต์โฮม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2561

 

GALLERY