News Update ข่าวสาร

trumbnail_1

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งเสริมการศึกษาเด็กไทย

มอบทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ากว่า 7,000,000 บาท


 

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สานต่อโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” เป็นปีที่ 9 เพื่อมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับน้องๆ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษา ในระดับชั้น ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี โดยพิธีมอบทุนฯ ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เอะสึฮิโระ ทาคะโตะ รองประธานมูลนิธิฯ และประธานในพิธี คุณพิเชียร  คูสมิทธิ์ รองประธานฯ มร.เทะสึยะ นะคะโนะ เหรัญญิก และ คุณสุชาติ นาคเสวก เลขาธิการ พร้อมด้วย คุณณัชชา ญาณฐิตวัฒนา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ในปีนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้มอบทุนการศึกษาทั้งสิ้นกว่า 7,000,000 บาท ให้กับนักศึกษาจำนวน 300 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 195 คน และระดับอาชีวศึกษา จำนวน 105 คน นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสทางด้านอื่นๆ ให้กับน้องๆ ด้วยการพาไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตกาแฟกระป๋อง “เบอร์ดี้” และโรงงานผลิตภัณฑ์ “รสดี” พร้อมกับการเรียนทำอาหารญี่ปุ่นในเมนู “ซูชิ” กับ “อายิโนะโมะโต๊ะ คุ๊กกิ้งคลับ” งานนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจจากผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนเลยทีเดียว

GALLERY