โครงการ : ASEAN – THAI SCHOLARSHIP

 DSC01125

โครงการ

ASEAN – THAI SCHOLARSHIP


สถานที่

ณ อาคารศรีอยุธยา กรุงเทพ


วันที่

29 สิงหาคม 2562


รายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 คุณพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และคุณศรชัย กุสันใจ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธันวดี จินดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,   ผศ.ดร. นิรัชรา เลาหประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา 4,700,000 บาท แก่นักศึกษาทุนกัมพูชา จำนวน 4 คนในโครงการ ASEAN – THAI SCHOLARSHIP ได้แก่ Mr. Gnean Nak Da และ Ms. Sok Chanleakhena จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Ms. Soktheary Heang      จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ Ms. Mengsreang Loem จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารศรีอยุธยา กรุงเทพ

 

GALLERY