พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณและสนับสนุนทุนวิจัย “อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด” สำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณและสนับสนุนทุนวิจัย “อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด” สำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559


 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิฯ มอบโล่รางวัลเกียรติคุณและสนับสนุนทุนวิจัย “อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด” จำนวน  100,000 บาท แก่ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาสารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์กุ้ง” ในงานการประชุมวิชาการ Food Innovation Asia Conference 2016  จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

GALLERY