โครงการ : มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

Camp -Children Day 2019

โครงการ

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


สถานที่

ณ ห้องประชุมชั้น 15 สำนักงานใหญ่ อาคารศรีอยุธยา


วันที่

9 มกราคม 2561


รายละเอียด

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ยำยำช้างน้อย”  ให้หน่วยงานต่างๆ 51 หน่วยงาน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ อาคารศรีอยุธยา

 

GALLERY