โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

Pic cover_ATS Leadership Camp No 1-2561 year (1)

โครงการ

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561


สถานที่

ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


วันที่

19-21 มกราคม 2562


รายละเอียด

เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2562 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” สำหรับนักศึกษา “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของตนเอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนที่จะออกไปสู่โลกของการทำงานจริง โดยมี นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว และยังได้รับเกียรติจาก นายธีระชัย ขันธิกุล ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร และกล่าวปิดกิจกรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

GALLERY