โครงการ : รางวัล “อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด”

Pic cover_Prof. Dr. Savitree Limtong TSB-2018 (1)

โครงการ

มอบโล่รางวัลอายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด แก่นักวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2561


สถานที่

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ


วันที่

22 พฤศจิกายน 2561


รายละเอียด

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย มอบโล่รางวัลอายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด แก่นักวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2561 พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 100,000 บาท แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากงานวิจัย “Biofuels form Thai Yeast Resources” นำทีมมอบโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ พิธีมอบรางวัล จัดขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

 

GALLERY