พิธีมอบทุนและเกียรติบัตรรับรองการเป็นนักศึกษาทุน  “Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students” ประจำปี 2560


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

พิธีมอบทุนและเกียรติบัตรรับรองการเป็นนักศึกษาทุน “Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students” ประจำปี 2560 เพื่อไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นำโดย มร.คะโอะรุ คุระชิมะ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบเกียรติบัตรรับรองการเป็นนักศึกษาทุนประจำปี 2560 แก่ นายปวีณ ผ่องสมบูรณ์ นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเวลา 3 ปี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ “Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students” โดยได้รับเกียรจาก ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย
ซึ่งทุนนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อทุนการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

 

GALLERY