Banner2017

โครงการ : ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท


“มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท ปีที่ 8 พร้อมก้าวสู่อนาคตที่สดใส กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2560 ในสาขาชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

PR_Poster_2017

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2559

ติดต่อสอบถามได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569 อีเมล์ : ajtfoundation@gmail.com หรือ ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร ได้โดย download ตามไฟล์ด้านล่าง

>>>Download Form