โครงการ : ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านโภชนาการ

AseanOne_Poster

“มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท เพื่อเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศอาเซียน กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

กำหนดการเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569
อีเมล์ ajtfoundation@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร  ตามไฟล์ด้านล่าง

 

คลิก>>>ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครพร้อมเอกสารใบสมัคร