โครงการ : อายิ อาสา

Camp -Aji Volunteer-Anubankhokcharoen School- Lop Buri 2

โครงการ

“อายิ…อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


สถานที่

โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี


ไฮไลท์

ประกอบอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการให้กับน้องๆ นักเรียน


“อายิ…อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”

กิจกรรม “อายิ…อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จัดขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่ๆ อาสาสมัครจาก บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร  โรงงานพระประแดง และพนักงานตัวแทน JCC ร่วมกันปรุงอาหารให้น้องๆ รับประทาน ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการแก่น้องๆ นักเรียนอีกด้วย

 

 

GALLERY