โครงการ : อายิ อาสา

Camp -Aji Volunteer-Watwongchado School- Ayutthaya 2

โครงการ

“อายิ…อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561


สถานที่

โรงเรียนวัดวังชะโด ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ไฮไลท์

ประกอบอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการให้กับน้องๆ  นักเรียน


“อายิ…อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”

กิจกรรม “อายิ…อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดวังชะโด ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมในวันนั้น พี่ๆ อาสาสมัครจากบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี โรงงานอยุธยา โรงงานหนองแค และโรงงานเบอร์ดี้ ร่วมกันปรุงอาหารให้น้องๆ รับประทาน ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการแก่น้องๆ นักเรียนอีกด้วย

 

 

GALLERY