โครงการ : ทุนการศึกษา สำหรับบุตร-ธิดา พนักงาน

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย


การช่วยเหลือด้านการศึกษา ถือเป็นวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของมูลนิธิฯ ซึ่งนอกเหนือจากการให้ทุนกับบุคคลภายนอกแล้ว การให้ทุนภายในกับลูกหลานพนักงานในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน มูลนิธิฯ จึงได้จัดโครงการการให้ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา พนักงาน ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุตรธิดาพนักงาน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้มีแรงผลักดันและเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะศึกษาเล่าเรียนด้วยความตั้งใจ เพื่อเติบใหญ่เป็นอนาคตที่ดีและช่วยพัฒนาประเทศต่อไป สำหรับการให้ทุนนี้ เป็นการให้ทุนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา

 • พิธีมอบทุนบุตร-ธิดา พนักงาน ครั้งที่ 30
  ประจำปีการศึกษา 2561

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพนักงาน กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย…

  เพิ่มเติม

 • พิธีมอบทุนบุตร-ธิดา พนักงาน ครั้งที่ 27
  ประจำปีการศึกษา 2558

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำทีมโดย มร.เอะสึฮิโระ ทาคะโตะ และ นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย…

  เพิ่มเติม

 • พิธีมอบทุนบุตร-ธิดา พนักงาน ครั้งที่ 26
  ประจำปีการศึกษา 2557

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำทีมโดย มร.เอะสึฮิโระ ทาคะโตะ และ นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย…

  เพิ่มเติม

 • พิธีมอบทุนบุตร-ธิดา พนักงาน ครั้งที่ 25
  ประจำปีการศึกษา 2556

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำทีมโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิฯ มร.เอะสึฮิโระ ทาคะโตะ และ…

  เพิ่มเติม

 • พิธีมอบทุนบุตร-ธิดา พนักงาน ครั้งที่ 24
  ประจำปีการศึกษา 2555

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำทีมโดย มร.โยอิชิโร โทกาชิ และ นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย …

  เพิ่มเติม

 • พิธีมอบทุนบุตร-ธิดา พนักงาน ครั้งที่ 23
  ประจำปีการศึกษา 2554

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำทีมโดย มร.โยอิชิโร่ โทกาชิ และ นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการ…

  เพิ่มเติม