For Flood บริจาคน้ำท่วม


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ปันน้ำใจ ซับน้ำตา อ้าแขนรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


 

จากวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ ในปี 2554 ที่ชาวไทยของเรากว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศ ได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ที่เข้ามาอย่างไม่ได้ตั้งตัว… ภาพความเสียหาย ความเดือดร้อน ความพลัดพราก ที่พบเห็นผ่านสื่อต่างๆ มากมาย รวมทั้งภาพแห่ง “น้ำใจ” ที่คนไทยช่วยเหลือเกื้อกูลกันท่ามกลางวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุน การแสดงจิตอาสาด้วยการลงแรงไปช่วยเหลือในจุดต่างๆที่ขาดแคลนทั้งแรงงาน อาหาร รวมทั้งกำลังใจ เพราะประเทศไทยคือประเทศของเรา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมิได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ เราได้ปันน้ำใจ ซับน้ำตาพี่น้องชาวไทยด้วยการจัดส่งทั้งเงินทุนสนับสนุนและผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านทางภาครัฐ และภาคประชาชนในช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร. โยอิชิโร โทกาชิ รองประธานมูลนิธิฯ ได้นำเงิน จำนวน 5,000,000 บาท ทูลเกล้าถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะนายกกิตติมศักด์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร. โยอิชิโร โทกาชิ รองประธานมูลนิธิฯ ได้นำเงิน ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ มูลนิธิชัยพัฒนา อีก จำนวน 5,000,000 บาท รับมอบโดย ดร. สุเมธ ตันติ เวชกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามพื้นที่ต่างๆ ในหลายจังหวัด
 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ดร.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 1,000,000 บาท ผ่านรายการ “ครอบครัวข่าว 3” โดย ประวิทย์ มาลีนนท์ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์
 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 50,000 บาท ผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนรับมอบเงิน เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม
 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ยำยำ” มูลค่า 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านองค์กรต่างๆ ได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลแสวงหา อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

 

นอกจากการช่วยเหลือในรูปของเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์ยำยำ ผ่านหน่วยงานของรัฐ สื่อมวลชน และภาคประชาชนในหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่แล้ว มูลนิธิฯได้ร่วมกับ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย จัดกิจกรรมอาสาบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 8,000 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนๆ ชาวไทยที่เดือดร้อน โดยมีชาวจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นพนักงานจากกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ กลุ่มนักเรียน และทหารรวมกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนศรีอยุธยา บรรยากาศกิจกรรมในวันนั้น อาสาสมัครทุกคน ตั้งใจและขยันขันแข็งกันมาก จนทำให้ภารกิจอาสาในครั้งนี้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

 

หลังจากการบรรจุถุงยังชีพแล้ว มูลนิธิฯ ได้นำถุงยังชีพดังกล่าวไปมอบผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางสื่อมวลชนและเครือข่ายโรงงานของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ดังนี้

 • มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ผ่านรายการ “ข่าวข้นคนข่าว” สถานีโทรทัศน์ช่อง 9
 • มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 5
 • มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 7
 • มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ผ่านรายการ “สถานีประชาชน” สถานีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส
 • มอบถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด ผ่านหนังสือพิมพ์แนวหน้า และโรงเรียนศรีอยุธยา
 • มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,400 ชุด ผ่านเครือข่ายโรงงาน ในจังหวัดอยุธยา และปทุมธานี

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”122″ gal_title=”flood2011″]