อบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

19-10-23 - 21-10-23 All day
แรมแบรนดท์ โฮเทล Sukhumvit Soi 18, Khlong Toei, Bangkok, Thailand

1_Banner_Event 1

 

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

 

วันที่ 19-21 ตุลาคม 2566
โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”
กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ  ประจำปี 2566
สถานที่ โรงแรมแรมแบรนดท์ อโศก กรุงเทพฯ