พิธีส่งมอบอาคารสาธารณสุขชุมชนบ้านม้งใหม่พัฒนา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

13-11-18 All day

Public Health Service Center Event1

พิธีส่งมอบอาคารสาธารณสุขชุมชนบ้านม้งใหม่พัฒนา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
โครงการ ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
สถานที่ โรงแรมเดอะฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท จังหวัด สงขลา
งบประมาณ 600,000 บาท