พิธีส่งมอบโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

18-08-17 All day

Banner_calenda4-2

พิธีส่งมอบโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”


วันที่ 18 สิงหาคม 2560
โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”
กิจกรรม
พิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารและกิจกรรม “อายิ..อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ”
สถานที่ โรงเรียนบ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง  อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
งบประมาณ 1,000,000 บาท