กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ รุ่นที่ 6

02-02-19 - 04-02-19 All day

AjiTalent-scholarshipevent4

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ รุ่นที่ 6


วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ”
กิจกรรม
ค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ รุ่นที่ 6 สำหรับนักศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ”
สถานที่ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก