พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561

27-02-19 All day

AjiTalent-scholarshipevent4

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”
กิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
สถานที่ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ