พิธีส่งมอบบ้านพักครูอาสา ภายใต้โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู”

13-05-18 - 14-05-18 All day

3_Banner_Teacher's Resident

พิธีส่งมอบบ้านพักครูอาสา ภายใต้โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู””


วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2561
โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู”
กิจกรรม
พิธีส่งมอบบ้านพักครูอาสา
สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ชมชนชาวไทยภูเขา “มละบริภูฟ้า” และ โรงเรียนบ้านสว้า (สาขาป่ากำ)