การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

15-10-19 - 19-10-19 All day

1_Banner_Event 1

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”


วันที่ 15-19 ตุลาคม 2562
โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”
กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
สถานที่ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

3king10-2019

×