โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

Ok_Cover_HSG Presentation Ceremony No 13 -2561

โครงการ

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561


สถานที่

ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี


วันที่

27 กุมภาพันธ์ 2562


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักศึกษาจำนวน 316 คน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 8,000,000 บาท โดยมี พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ และได้รับเกียรติจาก ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุนทุกคน โดยพิธีฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย มูลนิธิฯ ยังได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์สำหรับนักศึกษาทุน และพาเยี่ยมชม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  โรงงานอยุธยา และโรงงานหนองแค

GALLERY