โครงการ : “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

โครงการ

“ทุนส่งน้องเรียนจบ”


สถานที่

 


วันที่

 


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ระดับอาชีวศึกษา โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2565  หรือ ปีที่ 17

โดยรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ของแต่ละระดับชั้น สามารถดูได้จาก Link ด้านล่าง

คลิก>>> ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิก>>> ระดับ ประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

Facebook Fanpage: Help Student to Graduate Scholarship โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ หรือ

Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย

คำค้น

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ, ทุนส่งน้องเรียนจบ, ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ, ทุนการศึกษา