โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

Ok_Cover_HSG Leadership Camp 2561

โครงการ

“ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” สำหรับนักศึกษาทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปีการศึกษา 2561


สถานที่

ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


วันที่

2-4 กุมภาพันธ์ 2562


กิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องให้กับนักศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของตนเอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนที่จะออกไปสู่โลกของการทำงานจริง ทั้งเรื่องของการเรียนรู้การกรอกใบสมัครงานอย่างถูกต้อง การทดลองการสัมภาษณ์งานกับพี่ๆ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อเป็นการฝึกและเรียนรู้หลักการเบื้องต้นของการสัมภาษณ์งาน นอกจากนั้นแล้วยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่สนใจอยากร่วมงาน หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ โดยได้ให้น้องๆ ได้กรอกใบสมัครงานไว้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลอีกด้วย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการเข้าค่าย และยังได้รับเกียรติจาก นายธีระชัย ขันธิกุล ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดกิจกรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้

GALLERY