โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic_cover _AF grants 20 MB

โครงการ

อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561


สถานที่

โรงงานหนองแค และโรงงานเบอร์ดี้ จังหวัดสระบุรี


วันที่

24 สิงหาคม 2561


รายละเอียด

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ในโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จำนวนเงิน 20 ล้านบาท ให้แก่ 20 โรงเรียนที่ขาดแคลนโรงอาหาร โดยมี พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบเงินให้แก่ อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และหลังจากเสร็จพิธีฯ คณะผู้ร่วมงานได้เดินทางไปร่วมประชุมการก่อสร้าง และเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้และรสดี ที่โรงงานหนองแค และโรงงานเบอร์ดี้ จังหวัดสระบุรี

 

GALLERY