โครงการ : เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

Pic cover_Visit by AFJapan 2018 (1)

โครงการ

เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในประเทศไทย


สถานที่

ณ อาคารศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่


วันที่

30 พฤศจิกายน 2561


รายละเอียด

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับ คุณมาซะฮิโตะ อิโนะโมะโตะ ผู้อำนวยการกระทรวงเกษตร ประมง และป่าไม้ ประเทศญี่ปุ่น คุณโนริโกะ ชิราซุ ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น และ คุณเค คุริวากิ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในประเทศไทย ณ อาคารศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

GALLERY