โครงการ : “รางวัล :“อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด” สำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

โครงการ

“รางวัล :“อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด” สำหรับนักวิจัยดีเด่น”


สถานที่

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


วันที่

วันที่ 13 มิถุนายน 2567


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ ผศ.พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย มอบโล่รางวัลอายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ด แก่นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจำปี 2567 ประเภท Young Food Scientist Award แก่ รศ.ดร. ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 50,000 บาท จากหัวข้องานวิจัย “Utilization of food hydrocolloids and colloidal systems for food texture modification and nutrient delivery in food and beverages products: case studies”

โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นใน Food Innovation Asia Conference 2024 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

สามารถติดตามมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ที่

Facebook: Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย https://www.facebook.com/ajtfoundation/

Website: https://ajinomotofoundation.or.th/