โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2564 

Poster_Final_Announce_Revised_20_Dec_2021

“ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับงบก่อสร้างโรงอหารอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2564”

 

โดยสามารถดูประกาศรายชื่อ และรายละเอียดต่างๆ ที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการได้จากลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1KKjQZj0FFuMTAMuVztgIoIE2ZOolEXuP

 

 

สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยืนยันสิทธิ์ และเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมพิธีมอบงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร 2 ในขั้นตอนต่อไป โดยสามารถยืนยันสิทธิ์ได้จากลิงก์ด้านล่าง

https://forms.gle/gDfTBak3SMiGvzdX7

 

สำหรับจดหมายแจ้งผลอย่างเป็นทางการ สพฐ. จะจัดส่งให้ภายในเดือนธันวาคม 2564