โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2564 รอบที่ 1

Version_4_Revised_Final

ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา โครงการ”อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” รอบที่ 1 หรือ รอบลงสำรวจพื้นที่

โดยสามารถดูประกาศรายชื่อ และรายละเอียดต่างๆ ที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการได้จากลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1dMDa6HN4SrHH6c66bl_dK8KSp6EpfXdk?fbclid=IwAR2zfADSHDTMLSJWwdOPJDY9iI3kT8LUYWibEU0K2LJMjJiiNsdlpEkzhs8

 

สำหรับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยืนยันสิทธิ์ และเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณารอบที่ 2 ได้แก่ การจัดทำพรีเซนเทชั่น และ คลิปวิดีโอ เพื่อส่งให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป

 

สำหรับจดหมายแจ้งผลอย่างเป็นทางการ สพฐ. จะจัดส่งให้ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน 2564