โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

left-canteen-2018-03

โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่

โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561
โรงเรียน : บ้านหนองหว้าหนองไผ่ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 147 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 8 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 25 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด         :

โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหารแทน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 93 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นำทีมส่งมอบโดย นายพิเชียร  คูสมิทธิ์
รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
ให้เกียรติรับมอบโดย นายภัญญู ภูริศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


BA-canteen-2018-03

 

GALLERY