โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

left-canteen-2018-04

โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล

โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561
โรงเรียน : ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 141 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 8 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : มีโรงอาหาร แต่สภาพชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
วันที่ส่งมอบ : 28 มิถุนายน 2562

รายละเอียด         :

โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน1,000,000 บาท
ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 94 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นำทีมส่งมอบโดย นายธีระชัย ขันธิกุล ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติรับมอบโดย นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2


BA-canteen-2018-04

 

GALLERY