โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

left-canteen-2018-10

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง

โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561
โรงเรียน : วัดศรีจอมทอง ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 155 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 7 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 2 สิงหาคม 2562

รายละเอียด         :

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้พื้นที่ใต้อาคารเรียนเป็นที่รับประทานอาหารแทน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 100 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นำทีมส่งมอบโดย นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการ เลขาธิการ และรองเหรัญญิก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท

BA-canteen-2018-10

 

GALLERY