โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

left-canteen-2018-18

โรงเรียนบ้านหนองจูด

โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561
โรงเรียน : บ้านหนองจูด ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 319 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 16 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
สภาพโรงอาหารเดิม : มีโรงอาหาร แต่สภาพชำรุกทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
วันที่ส่งมอบ : 20 กันยายน 2562

รายละเอียด         :

โรงเรียนบ้านหนองจูด ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 108 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นำทีมส่งมอบโดย นายสุรเดช  เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

BA-canteen-2018-18

 

GALLERY