โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านตลาด

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 1 ประจำปี 2553
โรงเรียน : บ้านตลาด อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 357 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 17 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : มีสภาพเก่า และชำรุดทรุดโทรม
วันที่ส่งมอบ : 26 กันยายน 2554

โรงเรียนบ้านตลาด อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่มีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรม เป็นอย่างมาก มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2553 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 26 กันยายน 2554 นำทีมมอบโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่

Pic-befor-after03

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”58″ gal_title=”50year50school-2010-03″]