โครงการ: 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านขุนสาใน

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 1 ประจำปี 2553
โรงเรียน : บ้านขุนสาใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 135 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 8 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่าไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถรองรับเด็ก           นักเรียนได้เพียงพอ
วันที่ส่งมอบ : 20 มิถุนายน 2554

โรงเรียนบ้านขุนสาใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่มีสภาพที่ทรุดโทรมมาก ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน และไม่ถูกสุขลักษณะ มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2553 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารได้จัดขึ้นพร้อมกับโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวิทยาคาร อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 นำทีมมอบโดย นายสนธิ อำไพจิตต์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย       นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

นอกเหนือจากอาคารโรงอาหารแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้มอบอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด 2 ชั้น       งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 1,250,000 บาท ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ทดแทนอาคารเรียน   หลังเก่าที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารและอาคารเรียนหลังใหม่

Pic-befor-after2010-9

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”71″ gal_title=”50year50school-2010-09″]