PROJECT : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านน้ำปุก

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 2 ประจำปี 2554
โรงเรียน : บ้านน้ำปุก อ.ปง จ.พะเยา
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 85 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 5 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 20 กรกฎาคม 2555

โรงเรียนบ้านน้ำปุก อ.ปง จ.พะเยา เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุน       งบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2554         ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหาร พร้อมกับโรงเรียนบ้านห้วยกั้ง ให้แก่โรงเรียนทั้ง 2 เพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 นำทีมมอบโดย นายสุชาติ นาคเสวก รองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย    นาย นิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้าน     ในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่

Pic-befor-after-02

GALLERY

[Best_Wordpress_Gallery id=”65″ gal_title=”50year50school-2011-02″]