PROJECT : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนวัดท่างิ้ว

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 3 ประจำปี 2555
โรงเรียน : วัดท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 93 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 9 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์           เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : ชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 24 กันยายน 2556

โรงเรียนวัดท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาาหาร แต่ชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2555 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 นำทีมมอบโดย นายเทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายหวั่น แตงทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

นอกเหนือจากพิธีส่งมอบอาคารแล้ว มูลนิธิฯ ยังนำทีมพี่ๆ อาสาสมัครไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ นักเรียน และชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงพี่ๆ อาสาสมัครก็อิ่มใจไปกับน้องๆ ด้วย

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”90″ gal_title=”50year50school-2012-07″]