PROJECT : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 3 ประจำปี 2555
โรงเรียน : บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 105 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 11 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 11 ตุลาคม 2556

โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร แต่ใช้พื้นที่ว่างระหว่างอาคารเรียน เป็นที่ให้เด็กนั่งรับประทานอาหาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2555 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 นำทีมมอบโดย นายสุชาตินาคเสวก เลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย ดร.กิตติพศ พลพิลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”93″ gal_title=”50year50school-2012-08″]