โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

Pic-left2014-08

 

โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 5 ประจำปี 2557
โรงเรียน : วัดไผ่สามเกาะ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 268 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 16 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่า ไม่ปลอดภัย และไม่เพียงพอต่อจำนวน               เด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 21 สิงหาคม 2558

โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่มีสภาพที่เก่า ไม่ปลอยภัย และไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณ   การก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2557 ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและจัดพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียน     เพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นำทีมมอบโดย มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ กรรมการและเหรัญญิก และ นายสุชาติ นาคเสวก เลขาธิการและรองเหรัญญิก มูลนิธิ   อายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 500,000 บาท

และในวันทำพิธีส่งมอบดังกล่าว มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้นำพนักงานจิตอาสาจาก     บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 30 คน ทำอาหารกลางวัน เมนู   “ข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่น และ ไก่ทอด” ให้น้องๆ นักเรียนได้รับประทานกัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความรู้จากพี่ๆจิ ตอาสา ในโครงการ “อายิ…อาสา น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ให้ได้ร่วมสนุกกันอย่างสนุกสนาน

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ และความสุขจากกิจกรรมที่จิตอาสาที่ตั้งใจทำให้น้องๆ ในวันนั้น

 

Pic-befor-after2014-08

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”239″ gal_title=”50y50school-2014-08″]