โครงการ : “รางวัล :“อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด” สำหรับนักวิจัยดีเด่น

โครงการ

“รางวัล :“อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด” สำหรับนักวิจัยดีเด่น”


สถานที่

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


วันที่

วันที่ 15 มิถุนายน 2566


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ ผศ.ดร. อาณดี นิติธรรมยง นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย มอบโล่รางวัลอายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ด แก่นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจำปี 2566 ประเภท Outstanding Food Scientist Award แก่ ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 100,000 บาท จากหัวข้องานวิจัย “Development of functional ingredient industry for food and feed application”และ ประเภท Young Food Scientist Award แก่ ศ.ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 50,000 บาท จากหัวข้องานวิจัย “Innovative shelf-life extending food packaging from bioplastic for fresh produce, meat and bakery products”

โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นใน Food Innovation Asia Conference 2023 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ