พิธีมอบรางวัล “อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด” ให้แก่นักวิจัยดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

15-06-17 All day

Banner_calenda3

พิธีมอบรางวัล “อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด” ให้แก่นักวิจัยดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


วันที่ 15 มิถุนายน 2560
โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด”
ผู้ที่ได้รับรางวัล รองศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
สถานที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
รายละเอียด มอบเงินรางวัลสนับสนุนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติและร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยอันมีคุณค่าแก่สาธารณชน